Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ἀριστερὸς ἢ δεξιός; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία


Πολιτικὲς γιὰ τὶς ὁποῖες παλαιότερα προσευχόμασταν μὴν τυχόν ἔρθει ἡ ἀριστερὰ καὶ τὶς ἐφαρμόσει, τὶς νομοθετεῖ καὶ τὶς ἐφαρμόζει τώρα ἡ δεξιὰ ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, πολιτικὲς ποὺ περιμέναμε νὰ ἔρθει ἐπιτέλους στὴ ἐξουσία μία ἀριστερὴ κυβέρνηση ὥστε νὰ τὶς ὑποστηρίξει, τώρα ἡ αὐτοαποκαλούμενη ἀριστερὰ τὶς ἀγνοεῖ καὶ υἱοθετεῖ τὰ δόγματα τῆς λεγόμενης δεξιάς.